KAZIMIERZ DOLNY: Jest absolutorium dla burmistrza

      Możliwość komentowania KAZIMIERZ DOLNY: Jest absolutorium dla burmistrza została wyłączona

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy oraz rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania przez burmistrza budżetu za rok 2018 Rada Miejska w Kazimierzu głosowała za votum zaufania i udzieleniem absolutorium dla burmistrza Artura Pomianowskiego.

Biorąc pod uwagę nową kadencję burmistrza, dotychczasowe pozytywne zmiany personalne w Urzędzie Miasta, pozyskanie doświadczonych i kompetentnych pracowników, tj. zastępcy burmistrza, skarbnika, kierownika referatu nieruchomości i rolnictwa oraz pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne, obdarza się Burmistrza zaufaniem oraz liczy na właściwe ukierunkowanie działań o dbałość interesu gminy, poprzez wdrożenie procedur poprawiających racjonalne wydatkowanie środków budżetowych oraz zrealizowanie zaleceń po kontroli. Na tych podstawach obdarzono burmistrza wotum zaufania i udzielono mu absolutorium. Za wotum zaufania dla burmistrza oraz za udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny a dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

RWJ