Budżet Kozienic – 18 głosów “za”

      Możliwość komentowania Budżet Kozienic – 18 głosów “za” została wyłączona

Kozieniccy radni przyjęli uchwałę budżetową. 182 miliony złotych wyniosą dochody, a 186 milionów złotych wydatki. Tak prezentuje się budżet gminy Kozienice na 2020 rok.

Wcześniej radni dyskutowali o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030. Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekty dokumentów budżetowych.

Kozienickie placówki służby zdrowia finansowane przez NFZ radzą sobie samodzielnie, co świadczy o odpowiedzialności dyrektorów za podległe im jednostki. Ulice Radomska i 1 Maja będą nadal modernizowane. Publiczne inwestycje warte setki milionów złotych będą w jak największym stopniu finansowane ze środków zewnętrznych.

Spadek dochodów Kozienic o blisko 5 milionów złotych związany jest m.in ze zmniejszeniem wpływów z podatków PIT i CIT, wzrostem „janosikowego” czyli wpłat do budżetu państwa, a także zmniejszeniem subwencji oświatowej. Jednak gmina nie przestanie inwestować. Na te cele przeznaczy około 11 milionów złotych. Dodatkowo zadłużanie gminy z roku na rok spada.

Ostatecznie projekt budżetu na przyszły rok został przyjęty. “Za” głosowało 18 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

 

(fot.pixabay.com)