Ci, którzy szkolą lotników, wczoraj defilowali i świętowali

      Możliwość komentowania Ci, którzy szkolą lotników, wczoraj defilowali i świętowali została wyłączona

Wczoraj w Dęblinie rozbrzmiewały dźwięki występu tamtejszej Orkiestry Wojskowej, a przez plac przed pomnikiem poświęconym „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” przedefilowały wojskowe pododdziały.

W taki sposób 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego uczciło 11 rocznicę sformowania. Pozostałe uroczystości odbyły się już hangarze Muzeum Sił Powietrznych – tam dowódca skrzydła, płk pil. Wojciech Pikuła odbierał gratulacje i życzenia, między innymi od burmistrza Dęblina, Beaty Siedleckiej i Przewodniczącego Rady Miasta, Macieja Krygrowskiego.

4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, sformowane 14 października 2008 roku, organizuje i nadzoruje wojskowe szkolenia lotnicze – także te, w których biorą udział studenci Lotniczej Akademii Wojskowej. Od 2011 roku jednostka nosi imię gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza: absolwenta Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie i późniejszego dowódcy Dywizjonu 303.

 

Nie znaleziono galerii.

 

Źródło zdjęć: https://www.deblin.pl/kultura/n,77309,11-rocznica-sformowania-4-skrzydla-lotnictwa-szkolnego.html