Dorabiasz do emerytury lub renty? WZRÓSŁ limit wypłaty

      Możliwość komentowania Dorabiasz do emerytury lub renty? WZRÓSŁ limit wypłaty została wyłączona

Od 1 marca kwota limitu wynosi 3639,10 zł brutto. To miesięczny przychód, jaki emeryci i renciści mogą osiągnąć i który nie powoduje żadnych skutków dla wypłaty ich świadczeń.

Powyżej tego progu emerytura lub renta w danym miesiącu jest zmniejszana o kwotę przekroczenia. A gdy przychód przekracza wyższy limit (obecnie 6758,20 zł), to wypłata emerytury lub renty jest za dany miesiąc zawieszona. Pod uwagę brane są  tu wynagrodzenia z umowy o pracę, zleceń, przychody członków rad nadzorczych, z działalności gospodarczej itp. Do limitu liczą się przychody, od których obowiązkowe są składki na ubezpieczenia społeczne.

Progi przychodów zmieniają się raz na kwartał, bo zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Obecny próg dotyczy marca, kwietnia i maja. 1 czerwca nastąpi kolejna zmiana. Limity dodatkowych przychodów nie dotyczą wszystkich.

Bez żadnych ograniczeń mogą dorabiać do emerytury osoby, które ukończyły już powszechny wiek emerytalny. Są to kobiety, które mają co najmniej 60 lat i mężczyźni w wieku co najmniej 65 lat.

 

(fot. pixabay.com / info. ZUS woj. lubelskie)