Inauguracja nowego roku akademickiego zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

      Możliwość komentowania Inauguracja nowego roku akademickiego zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku została wyłączona

W sali widowiskowej zwoleńskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wzięło w niej udział 105 studentów, którzy po odśpiewaniu hymnu „Gaudeamus Igitur” wysłuchali wykładu Cezarego Imańskiego. Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszonych gości powitała Barbara Biskupska, prezes zwoleńskiej uczelni. W inauguracji uczestniczyli również burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima, jego zastępca Grzegorz Molendowski, sekretarz Gminy Zwoleń Mirosław Chołuj, wicestarosta zwoleński Waldemar Urbański oraz ksiądz Bernard Kasprzycki. W maju zwoleński Uniwersytet nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu. Podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz wspólnych działań w zakresie promocji nauki oraz kształcenia słuchaczy UTW w Zwoleniu. Warto podkreślić, że Zwoleńscy słuchacze już po raz trzynasty rozpoczęli rok akademicki. Uniwersytet liczy obecnie 105 studentów, wśród nich są mieszkańcy całego powiatu zwoleńskiego. Podobnie, jak na innych uczelniach, słuchacze działają w różnych sekcjach. Przeciętnie spotykają się raz w miesiącu na ogólnych wykładach i seminariach.