JANÓW LUBELSKI: Grono Terytorialsów znów się powiększyło

      Możliwość komentowania JANÓW LUBELSKI: Grono Terytorialsów znów się powiększyło została wyłączona

Wczoraj słowa przysięgi wypowiedzieli żołnierze zgromadzeni na uroczystości w Janowie Lubelskim – była to pierwsza taka okazja w tej miejscowości. 

Przysięgę złożyło 83 żołnierzy-ochotników. W tej podniosłej chwili towarzyszyli im krewni i mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Obecni byli również przedstawiciele środowisk kombatanckich, władz rządowych i samorządowych oraz dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. W trakcie uroczystości odczytano list ministra obrony narodowej. Szef resortu przypomniał lubelskim żołnierzom, że zobowiązują się, by być „Zawsze gotowi, zawsze blisko”, ale dodał że służba jest także wspaniałą okazją do samorozwoju.

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” jest największą brygadą OT w naszym kraju – obecnie liczy ponad 3300 żołnierzy. Średnia wieku lubelskiego Terytorialsa to 32 lata.

Źródło zdjęcia: materiał dostarczony przez oficera prasowego lubelskiej brygady OT.