KAZIMIERZ DOLNY: Członkowie POW zostaną upamiętnieni

      Możliwość komentowania KAZIMIERZ DOLNY: Członkowie POW zostaną upamiętnieni została wyłączona

13 lipca na krużgankach Klasztoru o.o. Franciszkanów Reformatów zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca członków należących do kazimierskich struktur Polskiej Organizacji Wojskowej.

Początkowa tablica poświęcona Peowiakom z Kazimierza wyglądała zupełnie inaczej

Mówiła Ewa Wolna radna miejska, Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza

Na nowej tablicy znajdzie się 39 nazwisk często z pseudonimami mieszkańców Kazimierza zaangażowanych w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej. Warto podkreślić, że inicjatorami tego chwalebnego przedsięwzięcia są Bogdan Kuzioła i Romuald Tarłowski wnukowie kazimierskich Peowiaków. Tablica w całości została sfinansowana przez Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym.

RWJ