Kierowco, kierowco – jest dla Ciebie niespodzianka

      Możliwość komentowania Kierowco, kierowco – jest dla Ciebie niespodzianka została wyłączona

Dla tych, którzy często przejeżdżają przez gminę Baranów.

Wyremontowano już i oddano do użytku gminne drogi w miejscowościach Łysa Góra i Śniadówka. Obie modernizacje udało się zrealizować dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. To, jak bardzo te dotacje się przydały, najlepiej pokazują kwoty, jakie wydano na wszystkie prace. W Łysej Górze przebudowano dwa odcinki na drogach gminnych, liczące w sumie ponad 1200 metrów. W ciągu 7 miesięcy drogę zmodernizowano, a kosztowało to więcej niż 512 tysięcy złotych. Z kolei w miejscowości Śniadówka zbudowano nową drogę, liczącą 1 kilometr: pojawiły się przy niej także przejścia dla pieszych, peron przystankowy i oznakowanie, te prace pochłonęły ponad 605 tysięcy złotych.

Uroczystego otwarcia wszystkich nowych odcinków dokonano w poprzednim tygodniu, w obecności między innymi wojewody lubelskiego.

Źródło zdjęcia: https://www.gminabaranow.pl/