KORONAWIRUS: Nowe, ważne zadania dla naszych żołnierzy

      Możliwość komentowania KORONAWIRUS: Nowe, ważne zadania dla naszych żołnierzy została wyłączona

Lubelscy „Terytorialsi” nie przestają pomagać mieszkańcom naszego regionu – zgodnie ze swoją dewizą są „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.

Od dziś tworzą także Zespół Interwencji Kryzysowej, którego zadaniem jest wspieranie Domów Pomocy Społecznej. Takie zespoły utworzono w całym naszym kraju: zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, która weszła w życie dzisiaj po północy. Idea jest taka, żeby żołnierze w razie potrzeby pomagali w ewakuowaniu Domów Pomocy Społecznej albo w przywracaniu funkcjonowania takich placówek. Do każdej z takich akcji kierują „Terytorialsów” dowódcy, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego albo wojewody.

Nasi żołnierze wspierają na razie cztery Domy Pomocy Społecznej, działające na Lubelszczyźnie – ale są gotowi do wspierania kolejnych takich miejsc. Gdyby potrzebowali dodatkowego wsparcia, na przykład pomocy w transporcie chorych, udzieli im go 19. Brygada Zmechanizowana. Poza organizowaniem ewakuacji, Zespoły Interwencji Kryzysowej zajmują się także pobieraniem wymazów od pracowników, personelu i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej.

Źródło zdjęcia: materiał nadesłany przez oficera prasowego 2LBOT