Którędy pobiegnie droga ekspresowa z Radomia do Puław?

      Możliwość komentowania Którędy pobiegnie droga ekspresowa z Radomia do Puław? została wyłączona

Na podstawie licznych analiz, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała już najkorzystniejszy z możliwych wariantów.

Żeby wyznaczyć najlepszy szlak dla tej części drogi ekspresowej, zbadano kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne. Plan, który ma największe szanse na powodzenie i jest rekomendowany przez GDDKiA, to tak zwany wariant B. Ten odcinek drogi S-12 może liczyć 67 kilometrów, a na jego trasie znajdą się gminy: Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk i Policzna. Autorzy projektu wyznaczyli jednocześnie podwariant AB, kompatybilny w wariantem B.

Do końca roku będzie jeszcze rozpoznawane geologiczne podłoże, a na przełomie grudnia i stycznia ma zostać złożony wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeśli decyzja tej instytucji będzie pozytywna, pozostanie zdobyć dofinansowanie i wybrać wykonawcę budowy. Jeżeli wszystko przebiegnie według tego planu, nowy odcinek S-12 będzie gotowy w grudniu 2021 roku.

Źródło planu: GDDKiA