Masz chęć na weekendową przygodę? Niejedna czeka w Żmijowiskach!

      Możliwość komentowania Masz chęć na weekendową przygodę? Niejedna czeka w Żmijowiskach! została wyłączona

W małej miejscowości Żmijowiska, w opolskiej gminie Wilków, jest taki malowniczy i nieco tajemniczy zakątek, w którym czas zdaje się płynąć trochę wolniej. A mija wśród odkrywania tego, jak wyglądało tu życie naszych słowiańskich przodków.

Każdy, kto tu zwędruje, może wejść do wczesnośredniowiecznego, słowiańskiego grodziska, które zrekonstruowali archeolodzy. To otwarte muzeum zaprasza do doliny Chodelki wszystkich miłośników historycznych ciekawostek – a szczególnie zaprasza, żeby spędzić tu najbliższy weekend.

Od tego piątku do tej niedzieli (12-14 czerwca) w Żmijowiskach potrwają „Spotkania z Archeologią”. W ciągu tych trzech dni będzie można dokładnie zwiedzić skansen, który jest rekonstrukcją IX-wiecznej słowiańskiej osady, obejrzeć plenerową wystawę tutejszych znalezisk i posłuchać opowieści archeologów. Zaplanowano także prelekcje specjalnie zaproszonych gości – specjalistów, którzy zajmują się badaniem historii dawnych Słowian.

A tak prezentuje się cały szczegółowy plan na ten weekend, przygotowany przez pracowników Muzeum Nadwiślańskiego:

PROGRAM / Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w kraju organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
12 czerwca – piątek:
10:00 – 15:00 – wystawa plenerowa zabytków archeologicznych odkrytych w Żmijowiskach
11:00 – zwiedzanie skansenu wraz z archeologiem
12:00 – prelekcja nt. badań wczesnośredniowiecznych gródków obronnych na Lubelszczyźnie – dr Tomasz Dzieńkowski (Instytut Archeologii UMCS Lublin)
13:00 – zwiedzanie skansenu z archeologiem
14:00 – prelekcja nt. problematyki konserwacji archeologicznych zabytków metalowych – mg inż. Władysław Weker (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

13 czerwca – sobota:
10:00 – 15:00 – wystawa plenerowa zabytków archeologicznych odkrytych w Żmijowiskach
11:00 – zwiedzanie skansenu wraz z archeologiem
12:00 – prelekcja nt. badań bronioznawczych i metalograficznych wczesnośredniowiecznego miecza z Bochotnicy – mgr Jakub Ordutowski (Stowarzyszenie”CURIA MEDIAEVALIS”)
13:00 – zwiedzanie skansenu z archeologiem
14:00 – prelekcja nt. dziejów łucznictwa na ziemiach polskich – Dariusz Sadło

14 czerwca – niedziela:
10:00 – 15:00 – wystawa plenerowa zabytków archeologicznych odkrytych w Żmijowiskach
11:00 – zwiedzanie skansenu wraz z archeologiem
12:00 – prelekcja nt. projektu badawczego dokumentacji kamieni ze śladami „bożych stópek” – dr Łukasz Miechowicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie)
13:00 – zwiedzanie skansenu z archeologiem
14:00 – prelekcja nt. badań słowiańskiej chaty na osadzie północnej w Żmijowiskach – mgr Anna Kacprzak (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.

Oczywiście w związku z trwającą epidemią koronawirusa, goście muzealnego oddziału będą proszeni o przestrzeganie wyznaczonych zasad bezpieczeństwa. Prelekcje wygłaszane będą pod wiatą na otwartej przestrzeni, chata z wystawą plenerową dostępna będzie dla dwóch osób jednocześnie, z obowiązkiem zakładania wewnątrz maseczek.