Masz sprawę do tego starostwa? Koniecznie przeczytaj

      Możliwość komentowania Masz sprawę do tego starostwa? Koniecznie przeczytaj została wyłączona

Bezpośrednia obsługa interesantów, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, od wczoraj jest częściowo możliwa w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim.

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, do poszczególnych wydziałów Starostwa przyjmowani będą interesanci na wyznaczony dzień i godzinę wyłącznie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki. W Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa dodatkowo uruchomiona zostanie możliwość internetowej rejestracji wizyty (testowo do 5 osób dziennie) oraz możliwość uiszczania wpłat za pomocą terminali płatniczych. Interesanci będą przyjmowani wyłącznie z wypełnionym wcześniej wnioskiem.

Numery telefonów kontaktowych w celu umówienia wizyty:

Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa: (081) 827-61-19

Wydział Architektury i Budownictwa: (081) 827-21-61

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim nadal realizować będzie wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną lub za pośrednictwem wystawionej skrzynki podawczej. W sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, należy korzystać z tych form komunikacji. Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny na stronie internetowej: http://www.opole.lublin.pl.