Masz sprawę do tego starostwa? Koniecznie przeczytaj

Bezpośrednia obsługa interesantów, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, od wczoraj jest częściowo możliwa w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim.

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, do poszczególnych wydziałów Starostwa przyjmowani będą interesanci na wyznaczony dzień i godzinę wyłącznie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki. W Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa dodatkowo uruchomiona zostanie możliwość internetowej rejestracji wizyty (testowo do 5 osób dziennie) oraz możliwość uiszczania wpłat za pomocą terminali płatniczych. Interesanci będą przyjmowani wyłącznie z wypełnionym wcześniej wnioskiem.

Numery telefonów kontaktowych w celu umówienia wizyty:

Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa: (081) 827-61-19

Wydział Architektury i Budownictwa: (081) 827-21-61

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim nadal realizować będzie wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną lub za pośrednictwem wystawionej skrzynki podawczej. W sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, należy korzystać z tych form komunikacji. Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny na stronie internetowej: http://www.opole.lublin.pl.

Dodaj komentarz