Mieszkańcy Dęblina jeszcze poczekają na obwodnicę

      Możliwość komentowania Mieszkańcy Dęblina jeszcze poczekają na obwodnicę została wyłączona

Ponad dwa miesiące temu została podpisana umowa na budowę obwodnicy Dęblina, która będzie miała prawie 5km długości. Miasto czekało na tę inwestycję od 1970 roku.

Prace już trwają, ich zakres jest szeroki i przewiduje m.in przebudowy przejazdów kolejowych i rozbudowy 8 skrzyżowań. Wiele elementów nowo powstającej obwodnicy będzie stworzonych od podstaw. O inwestycji mówi Kamil Jakubowski rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:

 

To tylko niewielka część zaplanowanych prac. Dodatkowo prowadzone są działania przy budowie mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 801 w Borowej.

Łączna wartość robót budowlanych to blisko 45 mln zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

(fot. ZDW w Lublinie)

Inwestycja pn.: „Budowa DW Nr 801 w mieście Dęblin – Etap I Budowa obwodnicy m. Dęblin (od km 97+850 do km 101+560)”, obejmuje następujące zadania:

 • Rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie branży drogowej wraz z przebudową przepustu;
 • Budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;
 • Przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej;
 • Przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej;
 • Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego;
 • Przebudowę i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych;
 • Przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • Przebudowę sieci ciepłowniczej;
 • Rozbiórkę kolidujących obiektów kubaturowych;
 • Wycinkę drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń zieleni.

Zakres opracowania branży drogowej obejmuje:

 • Korektę geometrii rozbudowanej drogi wojewódzkiej;
 • Budowę odcinka drogi wojewódzkiej po nowym śladzie i dróg dojazdowych;
 • Poszerzenie, wymianę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni rozbudowywanej drogi wojewódzkiej;
 • Rozbudowę DK Nr 48 na odcinku wspólnego przebiegu z DW Nr 801;
 • Rozbudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi;
 • Umocnienie poboczy rozbudowywanej drogi wojewódzkiej oraz dróg podrzędnych w obrębie rozbudowywanych skrzyżowań;
 • Przebudowę przejazdów kolejowych na torze dojazdowym do bocznic WBK 214;
 • Budowę i przebudowę zatok autobusowych;
 • Budowę zatok postojowych;
 • Budowę, rozbudowę lub przebudowę chodników;
 • Budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych;
 • Budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów na przyległe działki;
 • Przebudowę przepustu pod koroną drogi wojewódzkiej – wg. Odrębnego projektu;
 • Budowę rowów odpływowych z wylotów kanalizacji deszczowej;
 • Wykonanie elementów organizacji ruchu.