Rolniku – uważaj! Konsumencie – ciesz się! – Wycofano groźny środek

      Możliwość komentowania Rolniku – uważaj! Konsumencie – ciesz się! – Wycofano groźny środek została wyłączona

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Komisja Europejska nie odnowiła zatwierdzenia chloroprofamu – popularnej substancji stosowanej głównie do ograniczania kiełkowania ziemniaków w przechowalniach.

Zgodnie z rozporządzeniem ta substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wycofania zezwoleń na wprowadzanie środków do obrotu, w skład których wchodzi chloroprofam. Wobec tego ustanowiono jednak terminy na zużycie istniejących zapasów w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin, które zostały wprowadzone do obrotu do 8 stycznia 2020 r., mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 8 lipca 2020 r.;
  • środki ochrony roślin, które zostały wprowadzone do obrotu do 8 stycznia 2020 r., mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 8 października 2020 r. 

 

(fot. pixabay.com)