Nestlé Polska ograniczyło zużycie wody o 18 procent

      Możliwość komentowania Nestlé Polska ograniczyło zużycie wody o 18 procent została wyłączona

Z okazji Światowego Dnia Wody, przypadającego 22 marca, Nestlé podsumowuje efekty zarządzania zasobami wody w operacjach firmy w Polsce – również w rozlewni w Nałęczowie.

– Woda, jako kluczowy zasób, jest w centrum naszych działań. Dbanie o nią w naturalny sposób wpisuje się w naszą strategię – mówi Tomasz Korytkowski, Kierownik ds. Integracji i Zrównoważonego Rozwoju w Nestlé Polska – Dzięki m.in. wdrażaniu zamkniętych obiegów, procesów odzysku oraz programów oszczędnościowych, w ciągu ostatniej dekady ograniczyliśmy zużycie wody w naszych zakładach produkcyjnych o 18 proc. na tonę produktu.

Nestlé koncentruje wysiłki na czterech obszarach: fabrykach – zwiększając efektywność zużycia wody, w obrębie działów wodnych – współpracując z partnerami w celu ochrony zasobów wody, w całym łańcuchu dostaw rolnych oraz w społecznościach lokalnych, zwiększając dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych.

Rozlewnia wody Nestlé Waters w Nałęczowie jako pierwszy zakład w Polsce została wyróżniona certyfikatem Alliance for Water Stewardship (AWS). Przyznawany jest on zakładom, które dbają o zasoby wody we współpracy z lokalną społecznością. Kontrola zewnętrznych ekspertów przed przyznaniem certyfikatu potwierdziła, że Nestlé Waters troszczy się o wodę w całym procesie – na poziomie wododziałów i w całym łańcuchu dostaw.

W nałęczowskiej rozlewni na bieżąco wprowadzane są innowacyjne rozwiązania, mające na celu ograniczenie zużycia wody. Zakład prowadzi m.in. szczegółowy monitoring zużycia wody, stosuje zamknięte obiegi, prowadzi projekty oszczędnościowe i odzysku. Firma regularnie zleca badania hydrogeologiczne prowadzone przez zewnętrznych specjalistów.

– Nestlé Waters globalnie zobowiązało się, że do 2025 roku będzie wspierać odtwarzanie w naturze tylu zasobów wody, ile wykorzystuje w swojej działalności – mówi Artur Młotek, Dyrektor ds. Operacji Nestlé Waters – Aby osiągnąć ten cel, prowadzimy wiele projektów zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. W Nałęczowie współpracujemy ze społecznością lokalną m.in. nad poprawą jakości wód powierzchniowych na terenie gminy i angażujemy się w inne formy współpracy.

Aktualnie firma wspiera budowę systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Cynków w sąsiedztwie zakładu rozlewniczego firmy, która pozwoli poprawić warunki życia miejscowej społeczności i bezpieczeństwo ekologiczne w regionie. Inwestycja, której zakończenie zaplanowano na ten rok, polega na rozbudowie linii głównej kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją przepompowni, co stworzy możliwość podłączenia gospodarstw domowych, które dotychczas nie korzystały z kanalizacji. Pozwoli to jednocześnie zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia rzeki Bochotniczanki.

Istotny wpływ na jakość zasobów wody ma rolnictwo. Nestlé Waters wspiera działania edukacyjne Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, promujące idee rolnictwa regeneracyjnego i zrównoważone praktyki rolnicze. Firma finansuje indywidualne konsultacje z rolnikami, analizy gleby oraz planowanie optymalnych zabiegów rolniczych na podstawie wyników.

Nestlé Waters współpracuje również z innymi użytkownikami zasobów wody, w tym z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Wspiera także właścicieli gruntów, pomagając usuwać potencjalne źródła zanieczyszczeń. Ważny element działań stanowi także edukacja i promowanie odpowiedzialnych postaw. Firma organizuje m.in. warsztaty dla dzieci o oszczędzaniu wody czy wspólne oczyszczanie rzeki Bystrej.

Info i zdjęcie tytułowe: Nestle Waters