Nowe możliwości dla szkół zawodowych

      Możliwość komentowania Nowe możliwości dla szkół zawodowych została wyłączona

Dobre wieści dla puławskiej edukacji – nadchodzą prosto z tutejszego starostwa powiatowego. Władze pozyskały wysoką dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – a dzięki niej uda się sfinansować wiele ważnych zadań.

Ponad 3 miliony złotych unijnego wsparcia to kwota, która pozwoli doposażyć pracownie w szkołach zawodowych – i zorganizować kursy kwalifikacyjne dla ich uczniów. W planach jest między innymi przygotowanie zajęć z zakresu projektowania druku 3D, tworzenia grafiki komputerowej i stron internetowych. Władze chcą również zorganizować kursy, których uczestnicy zdobędą uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym albo do obsługiwania koparko-ładowarki. Wsparcie nie ominie też nauczycieli: im będzie można pomóc w podjęciu szkoleń albo studiów podyplomowych.

Wszystkie te plany dotyczą oczywiście placówek zarządzanych przez puławskie starostwo powiatowe. Ten konkretny projekt obejmie konkretnie sześć z nich:

  • Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
  • Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
  • Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach
  • Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
  • Zespół Szkół nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie.