Są nowe pieniądze dla szkół

      Możliwość komentowania Są nowe pieniądze dla szkół została wyłączona

Wielu uczniów w powiecie kozienickim wkrótce będzie mieć lekcje z nowych pracowniach informatycznych i językowych. Takie są plany, a można je snuć dlatego, że władze kozienickich gmin podpisały w ubiegły piątek umowy w sprawie dotacji, jakich udzieli samorządom mazowiecki Urząd Marszałkowski.

Dofinansowanie, które pozwoli kupić nowoczesny sprzęt i przydatne pomoce dydaktyczne, pozwoli stworzyć aż 19 pracowni na ziemi radomskiej, a trzy z nich pojawią się w powiecie kozienickim, w trzech gminach. Stosowne dokumenty podpisali w miniony piątek Teresa Fryszkiewicz, wójt gminy Garbatka-Letnisko, Marcin Gac, wójt gminy Gniewoszów i Hubert Czubaj, wójt gminy Głowaczów.

To pierwszy raz, gdy uruchomiono specjalny, Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – jak tłumaczył obecny na piątkowym spotkaniu wicemarszałek Rafał Rajkowski, inwestowanie we właśnie takie pracownie szkolne jest ważne, bo znajomość języków obcych i umiejętność obsługi komputera to kluczowe kompetencje, niezbędne podczas poszukiwania pracy. Mazowiecki program wzbudził duże zainteresowanie, w tej sprawie do urzędu marszałkowskiego wpłynęło aż 251 zgłoszeń.