PCK zachęca do udziału w bezpłatnych, letnich szkoleniach

      Możliwość komentowania PCK zachęca do udziału w bezpłatnych, letnich szkoleniach została wyłączona

„Aktywni na 100 lat” to projekt organizowany przez Polski Czerwony Krzyż, z okazji rocznicy powstania tej organizacji.

Akcja ma zachęcić młodych ludzi do działania w wolontariacie: podczas letnich szkoleń uczestnicy przekonają się, że taka aktywność to nie tylko forma spędzania wolnego czasu, ale też nabywania nowych umiejętności i rozwijania się. W ramach projektu „Aktywni na 100 lat” odbędą liczne warsztaty tematyczne, dotyczące zdrowia, zdrowego stylu życia, uczestnicy odbędą też kurs udzielania pierwszej pomocy, wezmą udział również w zajęciach manualnych. Po wstępnych szkoleniach uczestnicy podejmą się realizacji konkretnego, lokalnego projektu.

Lubelski oddział PCK zaprasza do udziału w projekcie młodych ludzi (w wieku od 15 do 29 lat) z lubelskich miejscowości. W Dęblinie zostanie zrekrutowanych 15 osób, podobnie w Puławach. Szczegółowe informacje na temat akcji „Aktywni na 100 lat” można znaleźć na stronie internetowej www.pck.lublin.pl.

Źródło zdjęcia: https://pck.lublin.pl/100-lecie-pck/