Powiat z dotacjami na inwestycje drogowe

      Możliwość komentowania Powiat z dotacjami na inwestycje drogowe została wyłączona

Jeden z projektów zaczyna być wdrażany w życie, a kolejny zyskał właśnie promesę na kluczową dotację.

Informowaliśmy już o tym, że władze powiatu puławskiego pozyskały środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Jedna z dofinansowanych w ten sposób modernizacji zaczyna nabierać realnych kształtów, a tymczasem kolejną umowę odebrali wczoraj w Lublinie przedstawiciele powiatowego samorządu.

Plac budowy, obejmujący odcinek drogi powiatowej biegnącej z Kurowa do Karmanowic, został już przekazany wykonawcy. W ubiegłym tygodniu w tym miejscu spotkali się przedstawiciele inwestora, wykonawcy oraz władz gmin, które przyłączyły się do sfinansowania inwestycji. Cały koszt opiewa na 3,5 miliona złotych. Na przeprowadzenie przebudowy drogi powiatowej nr 2534 L, powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Reszta środków pochodzi z budżetu powiatu puławskiego, a także gminy Wąwolnica i gminy Kurów. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia. Według zapisu obecnego w umowie, przebudowa drogi z Kurowa do Karmanowic potrwa do końca września tego roku. Kierowcy, który w czasie remontu będą korzystali z tego odcinka, są proszeni o wyrozumiałość.

Kolejny projekt z zakresu infrastruktury drogowej, jaki chce zrealizować powiat, to przebudowa drogi na odcinku Czesławice-Sadurki – tu beneficjentem jest także gmina Nałęczów. Wczoraj członkowie zarządu powiatu, Jan Ziomka i Ireneusz Rzepkowski, zjawili się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Z rąk wicewojewody, Roberta Gmitruczuka, odebrali dokumenty poświadczające przyznanie dotacji. Pozyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 847 500 złotych – pokryje znaczną część kosztów modernizacji tej drogi powiatowej.