Puławscy Wolontariusze Roku nagrodzeni!

      Możliwość komentowania Puławscy Wolontariusze Roku nagrodzeni! została wyłączona

Miniony piątek (3 grudnia) był w Puławach tegorocznym świętem tych, którzy bezinteresownie i w dobrej wierze działają dla dobra innych. Już po raz trzeci odbył się Powiatowy Dzień Wolontariatu, czyli okazja żeby podyskutować o tym, jak układa się współpraca lokalnych samorządów i przedstawicieli trzeciego sektora gospodarki.

Uroczyste spotkanie odbyło się w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Zorganizowano je również po to, żeby po raz trzeci wręczyć specjalne nagrody starosty puławskiego, doceniające Wolontariuszy Roku. Tym razem przekazano 29 symbolicznych statuetek: trafiły do 25 osób i 4 organizacji społecznych. Wśród laureatów znaleźli się działacze lokalnych stowarzyszeń i fundacji, strażacy-ochotnicy, samorządowcy, a także młodzież szkolna.

A oto pełna lista nagrodzonych:

Siostra Anuarita Ewa Tutka  ze Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek – jest dyrektorem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i wiceprezesem Fundacji Benedyktyński Zakątek w Puławach. Jest organizatorką takich akcji jak np. Anioł Dobroci, Turnieje charytatywne, Niebieski Bieg z Aniołem. Prowadzi szeroko zakrojoną pomoc psychologiczno-społeczną dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, jest autorką wielu projektów pomocowych.

Mirosław Kozioł – opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży KANA, promuje wolontariat wśród młodzieży, angażuje się w akcje charytatywne. Organizował np. objęty patronatem starosty puławskiego Dzień Dziecka, pomagał przy Rowerowym Wyścigu po Kremówki, udzielał pomocy w zbiórce po wybuchu na ul. Krótkiej w Puławach, jest zaangażowany w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Paweł Małecki – współpracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, zaangażowany w pomoc ludziom chorym na Covid-19, działacz na rzecz społeczności lokalnej.

Bożena Krygier – jest nauczycielem, przewodniczącą rady miasta, członkiem zarządu Stowarzyszenia Rodzina, aktywnym działaczem społecznym. Organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci, konkursy i społecznie użyteczne akcje, w tym np. Wigilię Miejską.

Monika Rudnik – od 10 lat wolontariusz Stowarzyszenia Rodzina, podejmuje działania o charakterze kulturowym, religijnym i sportowym. Wspiera stowarzyszenie w Orszaku Trzech Króli, uroczystościach i akcjach charytatywnych, uczestniczy przy organizacji Dni Papieskich

Bogdan Rudnik – podobnie jak żona Monika, Bogdan od 10 lat jest wolontariuszem Stowarzyszenia Rodzina, aktywnie wspierając organizację w prowadzonych projektach. Jest twórcą Chlebka Albertyńskiego, uczestniczy przy organizacji Dni Papieskich.

Janina Sęk – członkini Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Bratek” w Puławach, pełni w stowarzyszeniu funkcję skarbnika, aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stanisław Kasperek – członek Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Bratek” w Puławach od 1983 roku, przez dwie kadencje pełnił w stowarzyszeniu funkcję wiceprezesa, obecnie działa na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Marcin Rafalski – wolontariusz Puławskiej Fundacji Osób Niepełnosprawnych PA-KT. Udziela się w organizacji spotkań, wykonuje naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, pomaga w zakupach, uczy niepełnosprawnych w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

Sylwia Skwarek – od ponad 10 lat jest działaczką społeczną, prezesem stowarzyszenia Kobiet Gminy Końskowola Róża, członkiem Powiatowej Rady Dział. Pożytku Publicznego, działacz Ośrodka wsparcia Środowiskowego Nadzieja, animator w Dziennym Domu Pomocy w Starej Wsi

Elżbieta Krawczyk – w latach 2020-21 prowadziła aktywne działania na rzecz seniorów, w okresie pandemii organizowała im spotkania i aktywność na świeżym powietrzu przyczyniając się do ich lepszego zdrowia i samopoczucia.

Marlena Wrotna – sekretarz Fundacji “Obok Nas”, wolontariusz Stowarzyszenia Przeszłość-Przyszłości, animator i organizator wydarzeń, zbiórek i warsztatów.

Małgorzata Chrzan – pielęgniarka SP ZOZ w Baranowie, działa na rzecz ludzi potrzebujących, opiekuje się nimi, współpracuje z Gminnym Centrum Kultury, pomaga w zabezpieczaniu medycznym imprez. Angażuje się w działalność na rzecz bezpieczeństwa dzieci w sieci, jest wolontariuszką.

Stanisław Kowalczyk – od 2015 r. jest sołtysem Baranowa, działa w Klubie Seniora podejmując liczne działania oparte na wolontariacie, m.in. pomaga osobom potrzebującym pomocy, organizuje wyjazdy, pomaga w uroczystościach gminnych.

Artur Mizura – sołtys Klikawy, zaangażowany w powstanie Świetlicy Wiejskiej, organizator pikników. Dzięki jego społecznemu zaangażowaniu powstały nasadzenia wokół świetlicy. Włącza się także w organizację imprez dla dzieci oraz projektów charytatywnych i w akcje społeczne.

Ewelina Pawłowska, Anna Słomka, Agnieszka Gutkowska – opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach, prowadzą szkolenia dla wolontariuszy, współpracują z Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjnym, ŚDŚ w Wólce Profeckiej, Schroniskiem Brata Alberta w Puławach, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach, Hospicjum oraz Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych “Mazowiacy”.

Monika Oleś – wolontariuszka Szkolnego Klubu Wolontariusza w ZSO nr 2 w Puławach. Działa na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, pomagała w balu karnawałowo-walentynkowym w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym w Puławach, kolędach, przygotowywała paczki dla podopiecznych Brata Alberta. Brała aktywny udział w zajęciach i warsztatach w Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa, aktywna działaczka na rzecz ŚDS.

Alicja Księska – działaczka samorządu Uczniowskiego, animatorka młodzieżowej kultury, organizuje i bierze udział w akcjach charytatywnych, ściśle współpracuje z Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki, daje rówieśnikom przykład bezinteresownej pomocy bliźnim. Współpracuje z fundacją „Latający Ludzie” oraz z Referatem Kultury UM Kazimierz Dolny.

Patrycja Oroń, Julia Stefanek – członkinie Nieformalnej grupy działania Emerka powołanej przez Fundację Latający Ludzie w Kazimierzu Dolnym. Brały udział w zbiórce darów na rzecz Franka Fernezy, rodziny Duniów oraz w akcjach pomocowych szkoły w Kazimierzu. Zaangażowane w promocję pomocy psychologicznej dla nastolatków, realizuje projekt Samoświadomi.

Irena Anna Wawer – zaangażowana w pomoc bliźnim, przez ponad dwa lata bezinteresownie opiekowała się chorymi na nowotwór ludziom, ich domem oraz zwierzętami, wspomagając ich także finansowo. Po śmierci właścicielki wzięła pod opiekę jej zwierzęta.

Krystyna Wajszczuk – aktywna członkini Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puławach, przedstawicielka Związku przy Radzie Seniorów w Puławach. Działa na rzecz osób starszych, udziela się społecznie, współpracuje przy organizacji Senioriad.

Karolina Stępień – działaczka Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa, jeździ na interwencje, pomaga chorym zwierzętom ratując każdego roku ich setki. Swoją działalnością promuje przyjazne podejście do zwierząt i zaraża innych miłością do czworonożnych przyjaciół.

Ochotnicza Straż Pożarna w Końskowoli – druhowie z Ochotniczej Straży pożarnej w Końskowoli oprócz swoich statutowych zadań przeprowadzili w bieżącym roku kilka honorowych zbiórek krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Zbiórki były objęte patronatem honorowym Starosty Puławskiego. Strażacy pozyskali także do współpracy lokalne samorządy – powiatowy i gminny oraz partnerów instytucjonalnych i prywatnych. Dzięki tej współpracy udało się im osiągnąć wymierne rezultaty. Nie bez znaczenia jest również fakt angażowania w tę szlachetną akcję lokalnej społeczności, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Projekty strażaków zostały docenione w plebiscycie Kuriera Lubelskiego – jednostka zajęła 1 miejsce w powiecie i 4 miejsce w województwie lubelskim.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiu – druhowie z Ochotniczej Straży pożarnej w Gołębiu oprócz swoich statutowych zadań przeprowadzili w bieżącym roku kilka honorowych zbiórek krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Strażacy pozyskali także do współpracy lokalne samorządy – powiatowy i gminny oraz partnerów instytucjonalnych i prywatnych. Dzięki tej współpracy udało się im osiągnąć wymierne rezultaty. Nie bez znaczenia jest również fakt angażowania w tę szlachetną akcję lokalnej społeczności, a zwłaszcza młodzieży. Dodatkowo druhowie prowadzili zbiórkę elektrośmieci, przy okazji edukując środowiskowo społeczeństwo.

Wolontariusze z I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach – grupa udziela się społecznie, współpracując z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami, a także Grupą Azoty Puławy. Młodzież bierze udział w akcjach charytatywnych jak np. kwesta na rzecz Hospicjum, organizacja paczek świątecznych, kiermasze charytatywne, zbiórki darów dla podopiecznych SOSW i bezdomnych. Współpracują z Caritas.

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach – od ponad 20 lat zespół Caritas prowadzi działalność wolontariacko-charytatywną. Pozyskuje produkty spożywcze, organizuje paczki świąteczne, prowadzi pomoc interwencyjną dla potrzebujących.