Puławska woda JUŻ BEZPIECZNA

      Możliwość komentowania Puławska woda JUŻ BEZPIECZNA została wyłączona

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach stwierdza pełną przydatność do spożycia wody chlorowanej pochodzącej z puławskiego wodociągu.

Liczne raporty sporządzone przez Wydział Labaratorium MPWiK i zawarte w nich badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej po uzdatnianiu podchlorynem sodu, potwierdzają, że woda spełnia wymagania Ministerstwa Zdrowia.

Zarówno parametry mikrobiologiczne jak i zawartość chloru w wodzie jest dla nas bezpieczna.