Tag: 4 skrzydło lotnictwa szkolnego

Ci, którzy szkolą lotników, wczoraj defilowali i świętowali

Wczoraj w Dęblinie rozbrzmiewały dźwięki występu tamtejszej Orkiestry Wojskowej, a przez plac przed pomnikiem poświęconym „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” przedefilowały wojskowe pododdziały.