Tag: aktywny senior w domu

Zostajemy w domu, ale NIE REZYGNUJEMY z ruchu!

„Aktywny senior w domu” jest programem profilaktycznym przygotowanym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów oraz resort zdrowia. To zestaw bezpiecznych ćwiczeń, które osoby starsze mogą wykonać w domu.