Tag: asf

Czy i jak mogą zmienić się opolskie gospodarstwa?

Rolnicy z powiatu opolskiego prowadzący gospodarstwa na terenach objętych ASF, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację Małych… Read more »