Tag: badania edukacja wdrożenia sp. z o. o.

Dziś poznamy raport na temat puławskich działań profilaktycznych

Jakie wnioski płyną z badań, dotyczących zagrożeń zjawiskami patologii społecznej? Jakie są efekty działań profilaktycznych, jakie prowadzono w puławskich szkołach?