Tag: konsultacje nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów

Jak będzie w przyszłości wyglądał Nałęczów?

To będzie zależało od projektu zagospodarowania przestrzennego, nad którym pracują właśnie specjaliści. A pewien wkład w te prace mogą mieć wszyscy chętni, którzy wezmą udział w badaniu ankietowym.