Tag: strategia rozwoju ponadlokalnego

Czy 22 gminy i 5 powiatów może zgodnie współpracować?

Właśnie taki jest zamysł Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Chodzi o połączenie sił lokalnych samorządów, położonych blisko Lublina, w aplikowaniu o fundusze unijne.