Tag: szkoła specjalna przysposabiająca do pracy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w dęblinie