Terytorialsi pomagają chronić polskie granice

      Możliwość komentowania Terytorialsi pomagają chronić polskie granice została wyłączona

Na polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys migracyjny. Straż graniczna od wielu dni zatrzymuje osoby przekraczające nielegalnie polską granicę i broni regularnie forsowanych ogrodzeń.

Do pomocy Nadbużańskiemu Oddziałowi, na regiony przygraniczne zostali skierowani żołnierze z lubelskiej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich zadanie ma kryptonim “Silne Wsparcie”, dotyczy zarówno wspierania straży granicznej, jak też mieszkańców i władz terenów objętych stanem wyjątkowym. Terytorialsi przez całą dobę obserwują obszar przygraniczny województwa lubelskiego: prowadzą patrole wodne na rzece Bug i konne w miejscach trudno dostępnych. Wykorzystują też bezzałogowe statki powietrzne, sprzęt termowizyjny i noktowizyjny.

Tymczasem sadownicy z powiatu opolskiego postanowili wesprzeć wszystkie służby, które strzegą bezpieczeństwa na polsko-białoruskiej granicy. Już w ubiegłym tygodniu z południowej części naszego regionu wyjechało półtorej tony jabłek. Akcję zainicjowali opolscy radni, a włączyli się do niej mieszkańcy sołectw Zadole, Góry Kluczkowickie, Widły, Ćwiętalka i Świdry. Owoce odebrali właśnie lubelscy Terytorialsi – to oni rozdzielają wszystko między funkcjonariuszy służących przy granicy. Niewykluczone, że podobne zbiórki będą jeszcze organizowane.

Źródło zdjęcia: 2LBOT