Wciąż można zgłaszać straty w uprawach rolnych

      Możliwość komentowania Wciąż można zgłaszać straty w uprawach rolnych została wyłączona

W tym roku susza znów dokuczyła rolnikom – ci, którzy ponieśli straty w uprawach na skutek trudnej pogody, mogą starać się o odszkodowanie.

Wnioski w tej sprawie przyjmują urzędy gminne i miejskie zarządzające poszczególnymi terenami. Dostarczone zgłoszenia pozwolą na to, żeby zakres i wysokość szkód zostały oszacowane, to będzie podstawa do lustracji upraw w zgłoszonych gospodarstwach. Puławski Urząd Miasta będzie przyjmował takie zgłoszenia do 19 lipca, czyli do następnego piątku. Stosowne druki, czyli oświadczenia o stratach w uprawach, sadach, zwierzętach i budynkach, można pobrać ze strony internetowej puławskiego Urzędu Miasta albo dostać w samym Urzędzie, w pokoju 102. Dane podane we wniosku muszą zgadzać się z tymi, jakie podano we wniosku o dopłaty, złożonym w biurze Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ten dokument także trzeba przedstawić komisji. Jeśli gospodarstwo rolne znajduje się na terenie dwóch gmin, właściciel musi złożyć oświadczenia o stratach w dwóch stosownych urzędach samorządowych.

Źródło zdjęcia: https://www.pulawy.eu/artykuly/straty-w-gospodarstwach-z-powodu-suszy,41807.htm