Weź sprawy w swoje ręce! Od dziś możesz zagłosować

      Możliwość komentowania Weź sprawy w swoje ręce! Od dziś możesz zagłosować została wyłączona

Burmistrz Kazimierza Dolnego Artur Pomianowski przedstawił listę projektów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na przyszły rok.

Pierwszy projekt to “Siła uśmiechów”, który zakłada położenie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż urządzeń do zabawy na terenie kazimierskiego Przedszkola.

Drugi to „Upiększenie ulic Nadwiślańskiej i Puławskiej”, gdzie dokupione mają być m. in. kwietniki, ławki oraz betonowe słupki służące jako bariera przed dzikim parkowaniem na trawnikach przy pasie drogi.

Kolejny projekt to „Dzień dobry panie Kazimierzu”, czyli rewitalizacja skwerku przy placu zabaw, który łączyłby funkcje miejsca spotkań. Dodatkowo planowane jest wstawienie obiektu zbudowanego z modułów, które można przestawiać i zmieniać jego formę.

Głosowanie rozpoczyna się dzisiaj i trwa przez 14 dni. Mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat głosują poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny w sekretariacie Urzędu Miasta. Tam też można dostać wspomniane karty. Głosować można tylko na jeden projekt, stawiając znak „X” przy wybranym projekcie. Pozostałe głosy będą nieważne.