Wojewódzka pomoc dla szkół z Puław

      Możliwość komentowania Wojewódzka pomoc dla szkół z Puław została wyłączona

W związku z panującymi warunkami epidemicznymi, szkoły od dłuższego czasu prowadzą nauczanie zdalne, czyli przez Internet. Nauczyciele łączą się ze swoimi uczniami poprzez specjalne czaty, dzięki czemu mogą się widzieć i wspólnie rozmawiać.

Nie wszyscy uczniowie jednak mają takie techniczne możliwości. Jak informowaliśmy, Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił wesprzeć uczniów w regionie i przekazać im sprzęt umożliwiający zdalne nauczanie.

W oparciu o informacje uzyskane od dyrektorów szkół województwa lubelskiego ustalono, że potrzeby w zakresie sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej zgłosiło blisko 6200 uczniów. Informacje o problemach w zakresie organizacji zdalnego nauczania zgłosiło 1170 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych).

Blisko 100 tys. zł na ten cel przekaże Powiat Puławski. Przyznane środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Natomiast szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy otrzymają 61 tabletów na kwotę o wartości ponad 50 tysięcy złotych. Co ważne, tablety będą wyposażone w kompletne oprogramowanie oraz bezpłatny dostęp do Internetu do zakończenia roku szkolnego. Zakup sprzętu został sfinansowany z budżetu samorządu województwa. 

Ze względu na ogromną liczbę zgłoszonych potrzeb Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił w pierwszej kolejności wspomóc maturzystów i ósmoklasistów. Należy zaznaczyć, że właścicielem sprzętu będzie samorząd lub szkoła, a nie uczeń. Pozwoli to na korzystanie z tabletów w celach edukacyjnych przez szkoły nie tylko w okresie epidemii.

 

Puławscy uczniowie dostaną komputery do nauki

(fot. pixabay.com)