Wojskowi odwiedzili wojewodę – sprawdź, dlaczego

      Możliwość komentowania Wojskowi odwiedzili wojewodę – sprawdź, dlaczego została wyłączona

Tymczasem w Lublinie, do siedziby wojewody zawitali wojskowi goście. Byli to dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Tadeusz Nastarowicz i szef Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wojsk Obrony Terytorialnej, płk Piotr Romańczuk.

Wspólnie opowiedzieli wojewodzie o zaangażowaniu lubelskich Terytorialsów w akcję „Odporna Wiosna”, która rozpoczęła się 18 marca tego roku, w obliczu rozwijającej się epidemii koronawirusa. Żołnierze, na terenie całego województwa wspierali pracowników szpitali i służby zdrowia, odwiedzali osoby przebywające w kwarantannie, a także kombatantów oraz pensjonariuszy i pracowników Domów Pomocy Społecznej.

Podczas spotkania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odczytano list od głównego dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, generała dywizji Wiesława Kukuły, skierowany do wojewody lubelskiego. Dowódca pochwalił skuteczne współdziałanie wojska i administracji publicznej w czasie epidemii:

Jestem pełen uznania dla dotychczasowej współpracy w ramach operacji pod kryptonimem Odporna Wiosna. Cieszy mnie fakt, że udało się osiągnąć efekt synergii działań Wojsk Obrony Terytorialnej oraz terenowych organów administracji publicznej. Przedsięwzięcia podejmowane w zakresie zapobiegania i opóźniania rozprzestrzeniania SARS-CoV-2, łagodzenia skutków kryzysu oraz wzmacniania odporności społeczeństwa pokazały, że integracja potencjału militarnego z odpowiednio przygotowanymi elementami podsystemu niemilitarnego jest niezbędna dla osiągnięcia powodzenia w podejmowanych działaniach na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych (…).

Warto zaznaczyć, że na terenie całego kraju w walkę z epidemią zaangażowało się 16,5 tysiąca żołnierzy, a w aż 80% byli to ochotnicy.

Źródło zdjęć: Lubelski Urząd Wojewódzki