Zasiłek opiekuńczy – ZUS wprowadził zmiany

      Możliwość komentowania Zasiłek opiekuńczy – ZUS wprowadził zmiany została wyłączona

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą już korzystać rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, które mają więcej niż siedem lat i rodzice dorosłych niepełnosprawnych. Zmiany wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa.

W samym kwietniu do ZUS w woj. lubelskim wpłynęło ponad 3,5 tys. wniosków w sprawie zasiłku. Mówi Małgorzata Korba, rzecznik lubelskiego ZUS:

 

To jednak nie wszystkie zmiany. Teraz z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni mogą skorzystać również rodzice niepełnosprawnych dzieci powyżej 8 roku życia. Zasiłek przysługuje, gdy została zamknięta placówka oświatowa, do której uczęszcza dziecko. Świadczenie jest dla ubezpieczonych rodziców dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wnioskiem w sprawie zasiłku jest proste oświadczenie, które można pobrać ze strony www.zus.pl. Oświadczenia przekazuje się do pracodawcy lub zleceniodawcy. A osoby prowadzące firmy wysyłają dokument bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie internetowej ZUS są opisane szczegółowe zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

(fot. pixabay.com)