Czy PKN Orlen przejmie puławskie Azoty?

      Możliwość komentowania Czy PKN Orlen przejmie puławskie Azoty? została wyłączona

Czy Grupa Azoty Puławy rozpocznie wkrótce nowy rozdział w swojej historii? A jeśli tak, to co się zmieni? Takie ważne pytania padły podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Grupa Orlen rozważa przejęcie Zakładów Azotowych w Puławach. Wczoraj (6 czerwca) obie spółki podpisały umowę o współpracy i zachowaniu poufności – a to wstęp do działań, które zostaną podjęte w nadchodzącym miesiącu. W lipcu Grupa Orlen dokładnie sprawdzi, jaka jest kondycja finansowa puławskich Zakładów.

Połączenie obu firm ma przynieść korzyści obu stronom: PKN Orlen działa na rynku nawozowym od dwóch dekad. Teraz ma szansę jeszcze bardziej zwiększyć swoje zaangażowanie w ten sektor, a także podnieść swoją konkurencyjność na europejskim rynku. Z kolei klienci spółek, między innymi rolnicy, będą mogli liczyć na szerszą i ciekawszą ofertę nawozów, a nawet ich większą dostępność.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że koncern ma doświadczenie w działaniach konsolidacyjnych. Dodał, że te plany nie powinny niepokoić pracowników puławskich Azotów – ponieważ redukcja zatrudnienia nie jest brana pod uwagę. Zaznaczył, że połączenie firm powinno zwiększyć możliwości finansowe puławskich Zakładów i otworzyć je na nowe perspektywy inwestycyjne.

Wśród korzyści biznesowych, płynących z planowanej konsolidacji, wymienia się również następujące:

 • atrakcyjna oferta produktowa i zwiększenie konkurencyjności względem podmiotów europejskich i spoza Unii Europejskiej
 • bilansowanie surowców wewnątrz grupy, efektywniejsze gospodarowanie amoniakiem – kompensowanie braków i nadwyżek, zapewnienie produktów na rynku w trakcie postojów remontowych
 • obniżenie kosztów i skrócenie czasu transportu do odbiorców krajowych
 • wymiana doświadczeń w zakresie produkcji i bezpieczeństwa procesowego
  w oparciu o nowe technologie i realizowane inwestycje
 • efektywniejsze wykorzystanie zdolności magazynowych (saletra, amoniak), niższe koszty i poprawa bezpieczeństwa magazynowania
 • wsparcie inwestycyjne ze strony Grupy ORLEN w zakresie inwestycji w nisko
  i zeroemisyjne źródła energii
 • wykorzystanie wiedzy i wspólnych zasobów dla rozwoju innowacyjnych projektów np. wokół tematu nawozów inteligentnych (raz aplikowane działają w okresie całej wegetacji), co przełoży się na wzrost konkurencyjności na rynkach europejskich i poszerzenie gamy produktów
 • wspólna polityka w zakresie dekarbonizacji, zazielenienie amoniaku (zwiększenie udziału surowców nieemitujących CO2) jako odpowiedź na wyzwania środowiskowe i klimatyczne wynikające z europejskich dyrektyw, a co za tym idzie silniejsza pozycja na rynku
 • zwiększona siła zakupowa, optymalizacja nakładów związanych z procesami inwestycyjnymi oraz kosztami funkcjonowania obszarów wsparcia (zakupy sprzętu, licencje, usługi).

Źródło informacji i zdjęcia: Grupa Azoty Puławy