Kto zostanie nowym dyrektorem Muzeum Nadwiślańskiego?

      Możliwość komentowania Kto zostanie nowym dyrektorem Muzeum Nadwiślańskiego? została wyłączona

Aplikacje konkursowe na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym można było składać do 10 lipca.

Wykształcenie wyższe, udokumentowany dorobek zawodowy, zdolności organizatorsko-menadżerskie, umiejętność kierowania zespołem ludzi oraz znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia instytucji kultury, w szczególności problematyki muzealnej, a także znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność w sferze kultury – takie kryteria powinni spełniać kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zostało złożonych kilka aplikacji – a o tym, kto zostanie szefem Muzeum dowiemy się 30 września. Nowy dyrektor zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat.