Rolniku – sprzedaj zboże i sięgnij po dotację!

      Możliwość komentowania Rolniku – sprzedaj zboże i sięgnij po dotację! została wyłączona

Przekazujemy ważne wiadomości dla rolników z naszego regionu, którzy są poszkodowani wskutek trudnej sytuacji na rynku zbóż. Ci, którzy do połowy czerwca sprzedadzą swoje plony, otrzymają specjalne dopłaty z budżetu państwa.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obiecuje 2200 złotych do każdego hektara pszenicy. O dopłaty mogą ubiegać się również ci rolnicy, którzy sprzedadzą kukurydzę, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, mieszanki zbożowe i grykę, a także rzepak i rzepik.

Wysokość przyznanej wypłaty będzie uzależniona od tego, w jakim regionie Polski znajduje się konkretne gospodarstwo rolnicze – i jaka jest jego odległość od wschodniej granicy państwa. Na najhojniejsze kwoty mogą liczyć między innymi rolnicy z Lubelszczyzny.

Żeby ubiegać się o dopłaty, należy zachować faktury za sprzedaż zboża – i razem z odpowiednim wnioskiem złożyć je od 1 do 30 czerwca w powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam również można uzyskać szczegółowe informacje na temat nowych dopłat.

Źródło informacji i zdjęcia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi