PORADY EKSPERTA: TOMASZ KWIATKOWSKI – Pracowniku, poznaj swoje prawa!

      Możliwość komentowania PORADY EKSPERTA: TOMASZ KWIATKOWSKI – Pracowniku, poznaj swoje prawa! została wyłączona

Pierwszy kwartał roku przynosi wiele zmian w przepisach prawa. Warto je znać, żeby móc świadomie z nich korzystać. Jakie zmiany w Kodeksie pracy nastąpią w 2023? W tajniki przepisów i ustaw wprowadził nas radca prawny – przedstawił najważniejsze projektowane rozwiązania, które wejdą w życie już w najbliższym czasie.

Pracownicy będą mogli korzystać z dwóch dodatkowych dni zwolnienia z uwagi na siłę wyższą, czyli nieprzewidziane, niezależnie okoliczności, które sprawiają, że w nagłych sytuacjach nie możemy stawić się w pracy. W jakiej formie można złożyć wniosek i jak zostaje rozliczona nieobecność? Na takie pytania udzielił odpowiedzi radiowy Ekspert.

 

Jaki jest wymiar urlopu opiekuńczego – komu przysługuje, jak jest zdefiniowany w Kodeksie Pracy? Okazuje się, że opieka w ramach takiego urlopu dotyczy nie tylko stanu chorobowego bliskiej osoby. Zapytaliśmy też o dodatkowe przerwy w pracy, ich wymiar oraz częstotliwość.

 

Urlopy rodzicielskie to temat przewodni kolejnej części eksperckiej audycji z udziałem radcy prawnego. To zagadnienie interesuje zwłaszcza rodziców pragnących spędzić jak najwięcej czasu z nowo narodzonym dzieckiem. Zapisy w kodeksie uwzględniają też elastyczne godziny pracy w przypadku posiadania dziecka do 8 roku życia.

 

Dyrektywy europejskie wpływają na zmiany wprowadzane w polskim prawodawstwie, również w zakresie prawa pracy. Od 2023 roku nastąpią one w regulacji dotyczącej umów na czas określony i nieokreślony – zdecydowanie na korzyść pracownika. Pracodawca zobligowany zostanie również do informowania podwładnych o możliwościach awansu i przeprowadzania szkoleń w ramach czasu pracy.

Zdjęcie: Redakcja/JC