Skierowania do sanatorium – od 1 lipca tylko elektroniczne!

      Możliwość komentowania Skierowania do sanatorium – od 1 lipca tylko elektroniczne! została wyłączona

Nadchodzą dobre wieści dla pacjentów, którzy mają w planach wyjazd do sanatorium. Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, od 1 lipca skierowania na turnus leczniczy będą wystawiane wyłącznie elektronicznie.


Ta zmiana będzie korzystna zarówno dla całego systemu opieki zdrowotnej, jak i samych pacjentów, bo znacząco usprawni załatwianie wszystkich formalności. E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe będzie automatycznie przesyłane do odpowiedniego oddziału NFZ – już w momencie wystawienia. Nie trzeba będzie pilnować żadnych terminów ani nosić papierowych wydruków.

Po zarejestrowaniu w systemie, skierowanie będzie rozpatrywane przez lekarza-specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, zatrudnionego w NFZ. W ciągu 30 dni zakwalifikuje on pacjenta na leczenie albo odrzuci jego skierowanie z powodów medycznych (dni będą liczone od daty rejestracji skierowania w systemie). Jeśli je zatwierdzi, przekaże do systemu informację o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym okresie oczekiwania. W przypadku niekompletnego skierowania lekarz poprosi o jego uzupełnienie. Powiadomienie o przyznaniu miejsca i terminie turnusu przyszły kuracjusz otrzyma na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, a także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą.

Dodajmy, że papierowe skierowania pozostaną dostępnym rozwiązaniem – ale tylko w sytuacjach, gdy będą dotyczyły uzdrowiska poza granicami kraju, gdzie nie sięga system e-zdrowie.

Źródło informacji: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ; źródło zdjęcia: baza Pixabay