Zmarł Zenon Antoni Benicki

      Możliwość komentowania Zmarł Zenon Antoni Benicki została wyłączona

Ta przykra wiadomość nadchodzi akurat w rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” i w Dniu Solidarności i Wolności, gdy wspominamy rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Zenon Antoni Benicki od 1967 roku był pracownikiem Zakładów Azotowych – a 1980 roku dołączył do grona działaczy „Solidarności”. Był współorganizatorem i członkiem Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego w Zakładach Azotowych. W grudniu 1981 roku należał także do Komitetu Strajkowego, a jednocześnie odpowiadał wówczas za funkcjonowanie zakładu. Za udział w strajku pracowniczym został później aresztowany i skazany.

W latach 80-tych drukował materiały podziemne, a jako współwłaściciel Zakładu Kamieniarskiego w Łaskarzewie, tworzył też płyty i pomniki upamiętniające działalność wojennego i powojennego podziemia niepodległościowego. Po latach został Honorowym Członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W 2016 roku otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Puław.

Zenon Antoni Benicki zmarł w wieku 72 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę (1 września), w kościele pw. św. Brata Alberta w Puławach. Rozpoczną się punktualnie w południe.