JEST MOC!!! Nasze uczelnie w światowym rankingu

      Możliwość komentowania JEST MOC!!! Nasze uczelnie w światowym rankingu została wyłączona

Lubelskie uczelnie Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy znalazły się w światowym rankingu najlepszych wyższych uczelni na świecie.

Taki ranking rokrocznie publikuje Center of World University Rankings. W klasyfikacji brana jest pod uwagę nie tylko jakość kształcenia, ale też liczba absolwentów zatrudnionych w znaczących firmach czy jakość pracy na poszczególnych wydziałach. W zestawieniu 2000 (dwóch tysięcy uniwersytetów) lubelskie uczelnie uplasowały się jednak dość nisko. UMCS na 1374 pozycji, Uniwersytet Medyczny dwa miejsca niżej, a Uniwersytet Przyrodniczy zajął dopiero 1800 (tysiąc osiemsetne miejsce).Palma pierwszeństwa przypadła jak zwykle amerykańskiej uczelni harvardzkiej.