Nowe porozumienie żołnierzy WOT

      Możliwość komentowania Nowe porozumienie żołnierzy WOT została wyłączona

Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie z Narodowym Centrum Krwi. W ten poniedziałek, pod dokumentem swoje podpisy złożyli Dyrektor NCK, Małgorzata Lorek i Dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła. To sformalizowanie dotychczasowej współpracy i zarazem deklaracja, że żołnierze wciąż będą angażować się w akcje związane z krwiodawstwem.

Honorowe oddawanie krwi to także przejaw patriotyzmu i kolejne zadanie, z którego Terytorialsi świetnie się wywiązują już od początku istnienia tej wojskowej formacji. Jednym z przykładów jest zainicjowany w 2018 r. projekt „Krwioobieg Terytorialsa”: jego cele to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości żołnierzy gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych. Natomiast teraz, tylko podczas akcji „Odporna Wiosna” polscy żołnierze z Obrony Terytorialnej oddali 2900 litrów krwi. Ten wynik pomogli zbudować także lubelscy Terytorialsi – oni, przez 1024 donacje oddali 455 litrów krwi.  

Warto podkreślić, że grono żołnierzy-donatorów cały czas się powiększa – a porozumienie z Narodowym Centrum Krwi zobowiązuje ich także do tego, żeby szerzyć ideę krwiodawstwa wśród całego społeczeństwa – nie tylko dzięki dawaniu dobrego przykładu, ale też poprzez wspieranie akcji edukacyjnych i promocyjnych, organizowanych przez NCK. To znaczy, że w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych wieści o udanych zbiórkach krwi albo o akcjach wspieranych przez żołnierzy i kierowanych do mieszkańców naszego regionu.

Źródło zdjęcia: 2.LBOT