PUŁAWY: Agnieszka Rybicka – ktoś nowy w Wydz. Rozwoju Miasta

      Możliwość komentowania PUŁAWY: Agnieszka Rybicka – ktoś nowy w Wydz. Rozwoju Miasta została wyłączona

Zakończyła się rekrutacja na stanowisko w Wydziale Rozwoju Miasta w puławskim ratuszu.

Konkursowe wymagania niezbędne i dodatkowe uprawniające do zajmowania stanowiska, spełniła puławianka Agnieszka Rybicka, która jest absolwentką architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Kandydatka musiała wykazać się gruntowną znajomością zagadnień z zakresu prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych, ale też materią ustawy o samorządzie gminnym. Wydział Rozwoju Miasta to jeden z największych wydziałów w strukturze Urzędu, zarządzany przez kierownika i dwóch zastępców.