Wieprz i Wisła w strefie stanów wysokich

      Możliwość komentowania Wieprz i Wisła w strefie stanów wysokich została wyłączona

Miniony weekend przyniósł spore zmiany w sytuacji hydrologicznej. Teraz już dwie największe rzeki przepływające przez nasz region są w strefie stanów wysokich.

Najpoważniejsza jest sytuacja w rejonie Wieprza. Ta rzeka osiągnęła wysokość 3 metrów jeszcze w grudniu – i od tamtej pory znacząco nie opadła, nie opuściła strefy wód wysokich. A teraz w stronę Kośmina płynie kolejna fala wezbraniowa. Od piątkowego południa w tym punkcie pomiarowym przybyły 22 centymetry (ostatni wynik, z 12.30, to 323 centymetry) – a aktualnie tylko 27 brakuje do stanu ostrzegawczego. Tendencja rosnąca jest w Lubartowie i w Trawnikach, a w Krasnymstawie rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy.

Z kolei poziom Wisły znacznie wzrósł w naszym regionie przez piątek i sobotę – na skutek fali, która nadeszła od strony Annopola. Aktualnie 90 centymetrów brakuje do stanów ostrzegawczych w Puławach i w Dęblinie (pomiary z godziny 12.30 to odpowiednio 360 i 312 centymetrów) – ale warto zaznaczyć, że już w niedzielę sytuacja się unormowała. Przez ostatnie półtorej doby Wisła nie podniosła się już znacząco – a w Annopolu i w Zawichoście zaczęła opadać.

Źródło informacji: IMGW