Zgłoś swój projekt w lubartowskim Budżecie Obywatelskim

      Możliwość komentowania Zgłoś swój projekt w lubartowskim Budżecie Obywatelskim została wyłączona

Jak zmienić Lubartów, zagospodarować czas i przestrzeń? Mieszkańcy miasta mogą składać już swoje pomysły i projekty do Budżetu Obywatelskiego.

Propozycje mogą być zgłaszane przez osoby stale zamieszkujące na terenie Lubartowa, które ukończyły 16 lat. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 25 uprawnionych osób, mieszkańców Gminy Miasto Lubartów, którzy mogą poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.

Te należy składać do 7 lutego na formularzu dostępnym w zakładce Budżet Obywatelski na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów lub tradycyjnie, osobiście w budynku Urzędu.

Pomysły muszą wpisywać się w zakres zadań własnych Gminy. Lista jest długa. Są to np. Sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, lokalnego transportu, upowszechniania kultury i edukacji czy też promocji gminy. Kwota przeznaczona na projekty to 845 tys. zł.

 

(fot. pixabay.com)