Co przyniesie “Polski Ład” do Dęblina?

      Możliwość komentowania Co przyniesie “Polski Ład” do Dęblina? została wyłączona

W miniony poniedziałek (25 października) zostały ogłoszone wyniki pierwszego naboru z funduszu „Polski Ład”, czyli Programu Inwestycji Strategicznych. Jednym z wielu samorządów-beneficjentów jest miasto Dęblin. Co zrobi z przyznanymi środkami?

Na środowej (27 października) konferencji prasowej poświęconej nowym perspektywom finansowym, obecni byli burmistrz Beata Siedlecka oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski. Przedstawione zostały zadania, które w najbliższym czasie będą zrealizowane. Z jakimi problemami spotykali się samorządowcy przy dotychczasowym wnioskowaniu o krajowe fundusze?

 

Na czym głównie opierały się wnioski składane przez lokalne samorządy? Kontynuuje wiceminister Patkowski:

 

Miasto Dęblin otrzyma ponad 15,5 miliona złotych na dwie grupy zadań. Przeprowadzi termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 i Miejskiego Przedszkola nr 1. Dodatkowo zmodernizowane zostaną ulice Śląska, Stara i Niecała. Przyznane dofinansowanie znajduje się w obszarze pierwszego priorytetu inwestycji: we wspomnianych zadaniach wkład własny Miasta wyniesie jedynie 5% wartości remontowych kosztów.

Jak zapowiedział wiceminister Piotr Patkowski, samorządy powinny już zacząć realizować przekazane promesy, i przygotować się do kolejnego listopadowego naboru wniosków. To w rękach samorządów mają pozostać decyzje, na które działania mają być pozyskiwane kolejne środki. Niewykluczone jednak, że kolejne cykle naborów będą skierowane na konkretne działania, na przykład renowację i tak zwane odbetonowanie centrów miast.