“Co W Regionie”: Podsumowanie kadencji z perspektywy włodarzy powiatu puławskiego

      Możliwość komentowania  “Co W Regionie”: Podsumowanie kadencji z perspektywy włodarzy powiatu puławskiego została wyłączona

Mijające pięć lat kadencji w powiecie puławskim były pełne wyzwań, ze względu na wydarzenia takie jak pandemia czy wojna na Ukrainie. O tym, co zmieniło się w Puławach i gminach powiatu puławskiego? Jakie nowe wydarzenia kulturalne i społeczne wpisały się w kalendarz? Co najbardziej satysfakcjonowało włodarzy powiatu? Na takie m.in. pytania odpowiedzieli: Danuta Smaga – Starosta Puławski, Mariusz Wicik – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ireneusz Rzepkowski – członek zarządu powiatu ds. społecznych

Danuta Smaga – Starosta Puławski zwróciła uwagę na szereg inwestycji zrealizowanych w powiecie, mimo niesprzyjających warunków pandemicznych. Podkreśliła zrównoważony rozwój powiatu, doinwestowanie gmin w zakresie modernizacji dróg, rozwoju oświaty i współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi czy Kołami Gospodyń Wiejskich. Wymieniła wydarzenia, które po raz pierwszy zagościły w kalendarzu imprez: Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego czy I Nadwiślańskie Spotkania z Folklorem Ziemi Puławskiej.

Ważną płaszczyzną inwestycji była w ciągu ostatnich pięciu lat – infrastruktura drogowa. Do 2023r. zostało zmodernizowanych 71 km dróg. Mariusz Wicik, zaznaczył, że wiele z wyremontowanych odcinków to trakty drogowe odgrywające dużą rolę w aspekcie turystycznym, bo prowadzą do często odwiedzanych miejscowości takich jak Kazimierz Dolny, Janowiec czy Wąwolnica. Zwrócił też uwagę na konstruktywną współpracę między Zarządem Powiatu a poszczególnymi gminami, która przyczyniła się do zrealizowania drogowych inwestycji.

Ireneusz Rzepkowski, podkreślił, że znaczna część funduszy była przeznaczona na remont i modernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej, czyli Domu Dziecka oraz puławskiego szpitala, który w czasie pandemii był jednostką jednoimienną, przystosowaną do warunków covidowych. Wiele działań zostało przeprowadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i mimo trwającej pandemii, pracownicy realizowali szereg czynności, skupiając się na organizowaniu tzw. pieczy zastępczej.

 

Na koniec rozmowy, Goście przedstawili najbardziej znaczące ich zdaniem działania, wśród których wymienili: inwestycje oświatowe (doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadr pedagogicznych, rozbudowa infrastruktury), remont Obserwatorium Astronomicznego, wyposażenie oddziałów szpitalnych SPZOZ, a także projekt e-geodezja, związany z cyfryzacją zasobów geodezyjnych i kartograficznych.