PORADY EKSPERTA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach -“Siła jest w nas” – o tym mówiono na konferencji!

      Możliwość komentowania PORADY EKSPERTA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach -“Siła jest w nas” – o tym mówiono na konferencji! została wyłączona

Projekt “Siła jest w nas” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został podsumowany w ramach konferencji, która odbyła się w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika 12 grudnia 2023r. Można było usłyszeć wiele głosów eksperckich oraz zobaczyć, jak dużo działań skierowanych do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami było prowadzonych podczas trwania projektu.

W pierwszej części naszej rozmowy, tuż po zakończeniu konferencji zapytaliśmy BEATĘ WAGNER – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o szerokie spectrum działań, które zostały wykonane w ramach projektu “Siła jest w nas” – realizowanego z funduszy norweskich. Nie zabrakło aspektów współpracy z różnymi instytucjami i podmiotami, co zdaniem dyrektora MOPS jest szczególnie ważne oraz korzyści, jakie płyną z organizacji wydarzeń, spotkań czy aktywizacji osób starszych i  z niepełnosprawnościami.

 

Jednym z ekspertów na konferencji była MAJA KUŹMICZ – kierująca Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia.  Prelegentka, podkreśliła, jak ważne jest reagowanie na różne zjawiska przemocowe i przeciwdziałanie im już na poziomie edukacji szkolnej, żeby najmłodsi uczyli się pozytywnych wzorców, relacji, szacunku, przeciwdziałania agresji.

 

Konferencja pozwoliła na podsumowanie projektu i wyeksponowanie tych działań, które koordynatorzy uznali za szczególnie istotne. KAROLINA MROCZEK – CHABORA, czuwająca nad koordynacją projektu, zwróciła uwagę na współpracę z młodzieżą ze Specjalistycznego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego w Puławach oraz treningi relaksacyjne dla opiekunów osób starszych i z niepełnosprawnościami. Wyraziła uznanie dla Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przypomniała, jakie inne wydarzenia odbyły się w ramach projektu, m.in. czerwcowy festyn pod hasłem “Więcej mocy – stop przemocy”. Podzieliła się też planami na przyszłość.

 

Zdjęcie: Redakcja/JC