Kazimierska wikarówka jest już wyremontowana

      Możliwość komentowania Kazimierska wikarówka jest już wyremontowana została wyłączona

Dawna wikarówka przy kościele świętej Anny w Kazimierzu Dolnym przez trzy ostatnie dekady popadała w ruinę. Teraz zaczyna zupełnie nowy rozdział swojej historii.

Nieduży budynek pojawił się w pobliżu kazimierskiego kościoła w XVIII wieku – wówczas służył jako dom dla posługujących tu księży i stąd wzięła się jego popularna nazwa. Z biegiem czasu był rozbudowywany, a po II wojnie światowej zorganizowano tu mieszkania komunalne. Niestety w latach 90-tych wikarówka była już zniszczona i zaniedbana.

W odnowienie zabytkowego budynku zaangażowało się Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne, czyli właściciel obiektu. Przeprowadzono gruntowny remont całej konstrukcji, którą przed laty uszkodził pożar i naprawiono skutki wieloletnich zaniedbań. Przeprowadzono też remont konserwatorski w odgruzowanej piwnicy. Dodatkowo, odtworzono budynek gospodarczy i dawną stodołę, a wszystko połączono przeszklonym korytarzem. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków potwierdził już odbiór wszystkich prac remontowych.

 

Cały gmach stanie się niedługo siedzibą dziennego ośrodka pobytu dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy. Mieszkańcy gminy, a także goszczący w miasteczku turyści, będą mogli korzystać tu z terapii zajęciowej – w planach jest stworzenie pracowni tematycznych, na przykład tkackiej czy stolarskiej. Stowarzyszenie planuje też, że w wikarówce będą działać świetlica dla seniorów, poradnia psychologiczna i ośrodek AA.

Źródło zdjęć: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Facebook