KAZIMIERZ DOLNY: X Jubileuszowy „Kanał Sztuki”

      Możliwość komentowania KAZIMIERZ DOLNY: X Jubileuszowy „Kanał Sztuki” została wyłączona

Już po raz dziesiąty w ramach imprez towarzyszących Festiwalowi Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” odbędzie się organizowany przez Kazimierską Konfraterię Sztuki „Kanał Sztuki”.

Będzie on okazją do zaprezentowania dorobku konfratrów na ścianach Grodarza, rzeczki przepływającej przez Kazimierz. W tym roku dodatkowo artyści wezmą udział w akcji pod tytułem „Malowanie filmu o Kazimierzu”. A to wszystko odbędzie się 2 sierpnia, na skwerze przy Małym Rynku: początek zaplanowano na godzinę 10.00, a na zakończenie, o 17.00, nastąpi uroczysty wernisaż.

W trakcie Festiwalu „Dwa Brzegi” odbywać się będą liczne wystawy członków konfraterni, a na szczególną uwagę zasługuje wernisaż wystawy „ Obrazy różne” w Galerii „ MIT” gdzie 27 lipca o godzinie 15 .00 zostaną zaprezentowane prace Agnieszki Mitury i Krzysztofa „ Krzyra” Raczyńskiego

RWJ